Słowo na niedzielę: #zaliczenie

Słowo na niedzielę: #zaliczenie

Zaliczenie semestru z takimi dużymi zaległościami nie jest łatwe ale cóż, Scarlet to bardzo zdolna studentka 🙂

Zobacz ten film